Turkije-Turks, Leer- en werkboek Deel II

In deel I zijn o.a. de klinkerharmonie, alle naamvallen en de tegenwoordige tijd behandeld. In deel II wordt verdergegaan met tijden in hoofdzinnen. In het Nederlands maken wij gebruik van hulpwerkwoorden voor de voltooide, verleden en toekomende tijd. Het Turks is echter een zg. agglutinerende taal en kent voor de verschillende tijden aparte achtervoegsels die achter de stam van een werkwoord worden geplaatst.

Net zoals in deel I wordt in elke les een grammaticaonderdeel uitgebreid behandeld. Voor het opbouwen van de woordenschat staan in de lessen woordenlijsten en teksten. Door het maken van de oefeningen leert de cursist de grammaticaregels toe te passen. Ook staat er informatie over de Turkse cultuur en geschiedenis in het boek.

Aangespoord door vragen van onze cursisten en door eigen onderzoek konden wij als auteurs/docenten de behandelde grammatica uit de voorgaande drukken waar nodig aanpassen en verbeteren.

Turkije-Turks, Leer- en werkboek Deel II
Vierde druk tweede herziene versie verschenen in augustus 2021.
Verkrijgbaar als paperback en hardcover.

ISBN paperback 978-94-6345-728-6
ISBN hardcover 978-94-6345-729-3

Inkijkexemplaar (pdf)